Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksestä

29.09.2019

Valkohäntäpeura on ML 26 §:n mukaisen pyyntiluvanvarainen riistaeläin. Valkohäntäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. Vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta tai metsästysjousella.
Valkohäntäpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea tai, jos luodin paino on 8 grammaa tai enemmän, osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea.
Valkohäntäpeuran ampumiseen jousiaseella saa käyttää vain sellaista jousiasetta, jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia. Käytettävän nuolen kärjen on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on heti tappava. Nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähintään 22 millimetriä.
Valkohäntäpeuraa rihlatulla luotiaseella tai metsästysjousella metsästävän henkilön on suoritettava ampumakoe.
Länsipuolen metsästysseuralla on kaudella 2019/2020 käytössään viisi valkohäntäpeuran pyyntilupaa, jotka on edelleen jaettu naaraiden, urosten ja vasojen pyyntiluviksi seuraavasti:
  • 2 urosta
  • 1 naaras
  • 4 vasaa

Alueen valkohäntäpeurakanta on Luken arvion mukaan 1,5-3,0 yksilöä/1000 ha, joka mahdollistaa maltillisen metsästyksen. Myönnettyä lupamäärää ei ole tarpeen käyttää kokonaan, jos alueen valkohäntäpeurakanta vaikuttaa arvioitua pienemmältä.

Metsästykseen ovat oikeutettuja ne seuran jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet valkohäntäpeura- ja metsäkaurisseurueeseen 31.8.2019 mennessä. Valkohäntäpeuran metsästykseen osallistuvien tulee esittää voimassa oleva ampumakoetodistus jahtipäällikölle ja ilmoittaa metsästäjänumeronsa Janne Koivumäelle.

Metsästystä on mahdollista harjoittaa vahtimalla, tai ajavalla koiralla. Jos jahtiin osallistuu useampi, kuin yksi henkilö, on mukana oltava metsästyksenjohtaja tai varajohtaja (Vesa Mäkynen, Jari Lamminpää, Mikko Taipalus tai Heikki Tynjälä)

Lupatilanne ja alueella mahdollisesti olevat muut metsästäjät on varmistettava metsästyksen johtajalta (Vesa Mäkynen) aina ennen vahtimismetsästyksen aloitusta. Ilmoitus vahtimaan menosta on turvallisuussyistä tehtävä myös mentäessä vahtimaan metsäkaurista. Hirvenmetsästyksen aikana vahtiminen on sallittua ainoastaan iltaisin hirvijahtipäivän päätyttyä.

Kaadosta on tehtävä kaatoilmoitus, mielellään Oma-Riista-palveluun ja kaadosta on välittömästi ilmoitettava jahtipäällikölle. Kaataja on velvollinen suorittamaan kaatolupamaksun (aikuinen 17 € ja vasa 8 €) seurueen tilille FI61 5007 2750 0147 46. Viitteeksi kaatajan nimi, kaadettu eläin ja kaatopäivämäärä. Myös metsäkauriin kaadosta on tehtävä saalisilmoitus.

Vahtimismetsästyksellä kaadettu eläin kuuluu kaatajalle. Yhteisjahdissa saalis jaetaan jahtiin osallistuneiden kesken. Tällöin saaliin jakoon osallistuvien on suotavaa osallistua myös lupamaksukustannuksiin. Eläimen nahka toimitetaan seuran nylkyvajalle ja myydään hirven nahkojen yhteydessä (3 €/nahka). Hirviseurue vastaa luvanhankkimiskuluista, jotka ovat valkohäntäpeuran osalta 15 €.

Lue lisää valkohäntäpeuran metsästyksestä.

17.03.2021Nuolukivet
06.03.2021Sulkava - LP -pilkkikisa peruttu tältä keväältä
27.01.2021Metsästysseuran vuosikokous
10.01.2021Metsästäjäkysely: Miten lyijyammusten kielto vaikuttaa sinuun?
13.10.2020"Hirvet kiikarissa"
02.09.2020Susi-kansalaisaloite avautunut!
03.06.2020Tracker Hunter 6
07.02.2020Oma riista -maastosovelluksesta uusi Android-versio
23.12.2019* * * Rauhallista Joulua * * *
29.09.2019Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksestä

Siirry arkistoon »